You are here

SWED 203 A: Second-Year Swedish

Meeting Time: 
MTWThF 10:30am - 11:20am
Location: 
EEB 025
SLN: 
19670
Instructor: 
Pia C Nystrom

Syllabus Description:

Vårterminen 2015

e-post: pnystrom@uw.edu
Vi träffas i EEB 025
Månd-fred 10.30-11.20

Kontorstid: Raitt, 108 B,
tors. 11.30-12.30 och per tidsbeställning                                                                                                

 

Välkomna till Svenska 203!

KURSSCHEMA 

Hej allihop!

Välkomna  tillbaka! Jag hoppas att ni har haft ett skönt lov och kunnat ladda batterierna för sista terminen det här läsåret.

Under vårterminen ska vi fortsätta att bygga vidare på alla de svenskkunskaper som ni redan har. Vi kommer att fortsätta prata om och diskutera olika aktuella ämnen och vi kommer att utgå från det som vi läser/lyssnar eller tittar på. Jag vill poängtera vikten av att ni kommer till lektionerna då det är ett tillfälle för er att använda och lyssna på svenska. Den här terminen kommer vi att läsa en bok tillsammans. Det är en ungdomsroman som heter "Pappa Polis", och det är för att ni ska vänja er vid att läsa svensk litteratur. Vi kommer även att fortsätta att läsa olika artiklar och facktexter. Er muntliga presentation kommer att utgöras av ett videoprojekt, där ni ska presentera UW för fiktiva utbytesstudenter från Sverige. När det gäller grammatik kommer vi att bygga vidare på basgrammatiken som vi har arbetat med tidigare, med mer avancerade moment. Vi kommer också att hålla ett högre tempo den här terminen.

Jag ser fram emot ytterligare en rolig och lärorik termin tillsammans!

Pia

 

Kursmål:

 • Ni ska kunna berätta och diskutera om saker som ni känner till eller har läst, sett eller hört, på förståelig svenska och med få grammatiska fel.
 • Ni ska kunna skriva om saker ni känner till eller har läst, sett eller hört på förståelig svenska med få grammatiska fel.
 • Ni ska kunna läsa och förstå svenska texter från olika genrer, på B1 och B2 nivå.
 • Ni ska förstå talad svenska på B1 och B2 nivå.
 • Ni kommer även att ha läst, sett och hört om olika svenska kulturella aspekter.

Material:

Text: Textmaterial kommer att finnas tillgängligt online och/eller som papperskopia. Det kommer att vara en roman, samt kortare textutdrag, noveller, artiklar etc.

Grammatik:http://www.readersstuffz.com/downloads/ebooks/Language%20Books/Swedish/Swedish%20-%20Essential%20Grammar.pdf (Links to an external site.)

 Resurser:    Korpus: http://spraakbanken.gu.se/korp/ (Links to an external site.)

                      Lexikon: http://tyda.se/ (Links to an external site.)

                                      http://www.ord.se/oversattning/engelska/ (Links to an external site.)

Läxuppgifter:

 • Daglig läxa som ska lämnas in i tid.
 • Delta i diskussionsforum på canvas
 • Glosor som ska redovisas
 • Grammatikuppgifter

Uppsatser:

Fem uppsatser (5), 250 - 300 ord, dubbelt radavstånd. Det blir ungefär en varannan vecka. Uppsatsen lämnas in på måndagar, om vi inte kommer överens om annat. Preliminära inlämningsdatum är: 

 • 4 april
 • 18 april
 • 2 maj
 • 16 maj 
 • 23 maj. (Denna ska göras på lektionstid. Förberett material kommer att få tas med.)

Muntlig examen:

Tre muntliga examenstillfällen som alla är obligatoriska:

 • Informell fikadiskussion i grupp (vecka 8)
 • Enskild konversation på överenskommen tid i Raitt 108B. (vecka 8)
 • Ett videoprojekt i grupp (ca 15 min för presentationen) (presentation vecka 9 eller 10)

Skriftliga prov:

Fyra delprov:

 • 14 april
 •  28 april
 • 12 maj
 • 26 maj

Inget mitterminsprov eller slutprov.

Lediga dagar:

 • 30 maj — Memorial Day

 Betygssätttning:

 • 15 % närvaro och aktivt deltagande i klassen (du deltar i våra diskussioner)
 • 30 % uppsatser (5) och förberedda hemläxor
 • 15 % muntlig presentation (3)
 • 40 % de skriftliga proven (4)
Catalog Description: 
Intensive practice in speaking, reading, and writing. Functional review of grammar. Third in a sequence of three.
GE Requirements: 
Visual, Literary, and Performing Arts (VLPA)
Status: 
Active
Last updated: 
October 5, 2016 - 9:17pm
Share