You are here

DANISH 310 A: Topics in Danish Short Prose

Meeting Time: 
MW 12:30pm - 2:20pm
Location: 
MGH 254
SLN: 
13500
Instructor:
Photo of Marianne Stecher
Marianne Stecher-Hansen

Syllabus Description:

DAN 310:   This course explores Danish culture through various media, including films and short texts.    It is geared for intermediate or advanced students of Danish; the course is taught in Danish. 

Please contact Professor Marianne Stecher (marianne@uw.ed) if you have ANY questions about joining the course.

 

Tema:  De fattige i eventyr, kunst og litteratur

—fra H.C. Andersens eventyr til L.A. Rings kunst, samt noveller af Henrik Pontoppidan, Karen Blixen, og Tove Ditlevsen….og andre.

 

Mandag og onsdag 12.30 – 14.20 (MGH 245)

Marianne T. Stecher, Professor

Kontor: 305N Raitt Hall  (dueslag: 318 Raitt); Kontortid:

email: marianne@uw.edu 

Kursusbeskrivelse:  

Vi skal arbejde med Eventyr, samt med temaet ”De fattige” i dansk litteratur.  Hvem var (og er) “de fattige” og de udsatte i Danmark? Og hvordan bliver de skildret i eventyr og fortællinger, og i kunstmalerier? Er litteratur og kunst en form for Social Engagement? Vi skal læse lidt kortprosa (eventyr, fortællinger, og noveller) – og kigge på nogle malerier, og fotografier, og stifte bekendtskab med store danske fortællere og digtere som H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Karen Blixen, og Tove Ditlevsen samt maleren L. A. Ring. Undervejs vil vi kunne tale om dansk kultur og historie, som afspejles i litteraturen. 

 

Kildemateriale,  hjemmesider, film, og udflugter.

 

Målsætninger:

 • at øge kendskabet til dansk kultur og litteratur.
 • at videreudvikle sprogkundskaber via mundtligt og skriftligt arbejde.
 • at udvikle litteraturanalytiske evner.
 • at udvikle litteraturanalytiske evner.
 • at skifte et bekendtskab med mesterværker og hovedfigurer i dansk litteratur og kunst-

Skriftligt arbejde:

Der skal skrives én maskinskreven stil, på én eller halvanden (1.5) side, hver anden uge (dvs. 4 meget korte essays) . Stilemnerne diskuteres i timerne og der bliver mulighed for at vælge egne emner.  Vi skal også prøve at skrive eventyr og historier i H.C. Andersens stil.  Stilene afleveres på Canvas. Grammatiske problemer tages op efter behov, eventuelt laver vi nogle øvelser fra Øvebog i dansk.

Mundtlige oplæg.

Mundtlige oplæg (10 – 15 minutter) indgår som en del af undervisningen.  Man vælger at tale om en forfatter, en film, en TV udsendelse, eller et emne som har at gøre med temaet.  

Evaluering:

20%                 Deltagelse i timerne

20%                 Din egen Ordliste (10 nye ord om ugen= 100 ord med gloser)

20%                 Mundtlige oplæg (2 mundtlige oplæg om valgte emner)               

40%                 Korte stile (4 korte essays eller eventyr/historier, som er én eller 1.5 side (dvs. 250 – 400 ord)

 

Tekster (findes på Canvas, og skal medbringes til timerne som fotokopier):

 1. C. Andersen, “Den lille pige med Svovlstikkerne,” ”Den grimme Ælling,” ”Kejserens nye Klæder,” ”Flipperne,” og ”Klods-Hans.”
 2. Henrik Pontoppidan, ”Ørneflugt,” og Nobel Pris tale om sig selv.
 3. Martin Andersen Nexø, ”Anne’ Mari’s Rejse.”
 4. Karen Blixen,”Skibsdrengens fortælling”/”The Sailor Boy’s Tale”*
 5. Tove Ditlevsen, ”Appelsiner.”*
 6. Mikkel Rosengaard, uddrag

Dokumentarfilm fra Danmarkshistorien.dk/TV udsendelser, osv

Religious Accommodations Policy: “Washington state law requires that UW develop a policy for accommodation of student absences or significant hardship due to reasons of faith or conscience, or for organized religious activities. The UW’s policy, including more information about how to request an accommodation, is available at Religious Accommodations Policy (https://registrar.washington.edu/staffandfaculty/religious-accommodations-policy/). Accommodations must be requested within the first two weeks of this course using the Religious Accommodations Request form (https://registrar.washington.edu/students/religious-accommodations-request/).”

Catalog Description: 
Focuses on the fairy tale and story, with selections by Bicher, H.C. Andersen, Bang, Blixen, and others.
GE Requirements: 
Visual, Literary, and Performing Arts (VLPA)
Credits: 
5.0
Status: 
Active
Last updated: 
August 2, 2019 - 9:22pm
Share