You are here

NORW 310 A: The Norwegian Short Story

Meeting Time: 
MW 10:30am - 12:20pm
Location: 
* *
SLN: 
19365
Instructor:
Photo of Olivia Gunn
Olivia Noble Gunn

Syllabus Description:

Norwegian 312 A – NORW Lit and Culture – Noveller

Professor Olivia Gunn – ogunn@uw.edu – Kontor: Raitt 305P

Beskrivelse

Norsk 312 er et kurs i norsk litteratur for viderekomne studenter. Norske noveller er brukt som basis for å øke de fire språkferdighetene (snakke, skrive, lytte, og lese) samtidig som tekstene gir innsikt i perspektiver på norsk kultur. Vi skal fokusere på språk, stil, struktur (handling) og på hvordan forfatterne bruker perspektiv og repetisjon og fremstiller personer, rom, tid og landskap.

Presentasjoner, et avsluttende essay, og diskusjoner og mindre oppgaver (’pre-writing’ øvelser) utgjør kursets mangfoldige muligheter til å forbedre språkferdigheter på. Det forventes at studentene er i aktiv samtale med hverandre og læreren i timen, og at de kommer med sine godt forberedte meninger, tolkninger, og refleksjoner om novellene.

Kompetansemål

Studentene skal:

  • kunne lese og forstå, snakke og skrive om novellene;
  • kunne tolke tekster og uttrykke fortolkningene på et viderekomment nivå i skriftlig og muntlig norsk;
  • ha fått innsikt i tekstene som viktige kilder til forståelse og debatt i norsk kulturliv;
  • øke og bruke variert vokabular i skriftlig og muntlig norsk;
  • forbedre forståelse av hovedreglene for ordstilling og bøyningsverk
Catalog Description: 
Generic study of the Norwegian short story.
GE Requirements: 
Visual, Literary, and Performing Arts (VLPA)
Credits: 
5.0
Status: 
Withdrawn
Last updated: 
October 4, 2019 - 9:22pm
Share