You are here

Art

All content tagged with this term:

People

Research

  • Terje I. Leiren, "In the Shadow of the Great Powers: Norway and the Napoleonic Wars" / "I skyggen av stormaktene: Norge og napoleonskrigene," in 1814 - 2014 - Rødt, Hvitt, Blått: Norsk Grunnlov, Amerikansk inspirasjon. Gudleiv Forr, editor (Oslo: ArtPro forlag a/s, 2014): 52-62. Learn more
Share