DANISH 310 A: Topics in Danish Short Prose

Autumn 2021
Meeting:
TTh 2:30pm - 4:20pm / SAV 141
SLN:
13780
Section Type:
Lecture
THIS COURSE IS TAUGHT IN DANISH. REGISTRATION REQUIRES SATISFACTORY COMPLETION OF DANISH 203 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR.
Syllabus Description (from Canvas):

DAN 310:   This course explores Danish culture through various media, including films and short prose texts.    It is geared for intermediate or advanced students of Danish; the course is taught in Danish. 

Please contact Professor Marianne Stecher (marianne@uw.ed) if you have ANY questions about enrolling in DANISH courses at UW.

Acting Instructor of Danish, Morten Bøje Stensgaard Larsen will teach DAN 310 in the Fall quarter 2021 on the UW-Seattle Campus (in-person instruction).  You may contact Morten at this email:  mortenblues@gmail.com

An updated syllabus will be posted later by the Acting Instructor of Danish; the required level of Danish proficiency will be geared to the UW undergraduate students enrolled in the course (that is students who have completed DAN 203 and those who have the equivalent language proficiency).

********************************

Kursusbeskrivelse

DAN 310 -  Efteråret 2021

Morten Bøje Stensgaard Larsen, Acting Instructor of Danish

Avanceret dansk: Nye erfaringsrum i dansk kunst og kultur

(Advanced Danish:  New spaces of experience in Danish art and culture)

tirsdag kl. 14.30 – 16.20

torsdag kl. 14.30 – 16.20

 

Undervisningslokale: SAV. 141

 

Morten Bøje Stensgaard Larsen, Acting Instructor of Danish

Kontor: Raitt Hall 305S

Kontortid: Mandage og onsdage, kl. 13 - 14

Telefon: (206)-747-7962

email: mbsl@uw.edu

 

Kursusbeskrivelse:   

Vi skal undersøge, hvordan der skabes nye “rum” i dansk kunst og kultur, og hvordan disse rum giver forskelliger billeder af Danmark. Med “rum” (space) forstår jeg et sted eller et felt inden for kulturen, hvor flere typer af erfaringer og perspektiver mødes eller støder sammen. I kølvandet på den europæiske flytningekrise, klimakrisen, den voksende ulighed og multikulturalisme er nye erfaringer i kunst, litteratur, film og teater vokset frem. Disse erfaringer har både været med til at omstrukturere allerede etablerede rum og skabe helt nye.

Vi skal både læse en række tekster og se på værker af kontemporære forfattere, kunstnere, dramatikere og filminstruktører, som gennem deres værker debatterer dansk kultur. Undervejs vil vi tale om sproglige, kulturelle og historiske emner, som går på tværs af kursusmaterialet. 

Jeg håber, at I har lyst til at deltage aktivt i diskussionerne med inputs, fortolkninger og stille spørgsmål, der kan være med til at kaste andre perspektiver på materialet.

 

Målsætninger:

 • at øge kendskabet til dansk kultur og litteratur.
 • at udvikle litteraturanalytiske evner.
 • at videreudvikle sprogkundskaber via mundtligt og skriftligt arbejde
 • at forny kendskabet til mesterværker og hovedfigurer i dansk litteratur, samt læse nyere dansk skønlitteratur.

 

Skriftligt arbejde (DAN 310):

Der skal skrives én maskinskreven stil på én eller halvanden (1.5) side hver anden uge og én afsluttende stil -  dvs. 5 meget korte essays. Stilemnerne diskuteres i timerne, og der er også mulighed for at vælge egne emner. Stilene afleveres på Canvas. Grammatiske problemer tages op som de opstår, og laver vi øvelser fra Øvebog i dansk efter behov.

Jeg opfordrer jer til at betragte disse skriftlige opgaver som en konstruktiv måde, hvorpå I løbende kan følge jeres egen både sproglige og skriftlige udvikling. 

 

Mundtlige oplæg:

De studerendes mundtlige oplæg  indgår som en del af undervisningen. Du  skal vælge en forfatter, en film, en TV udsendelse, et kunstværk eller noget som har at gøre med har med dansk, kontemporær kunst og kultur at gøre. Du må også gerne vælge en tendens eller noget, som er “oppe tiden”, og som du synes taler ind i kursets tema. Oplæggets varighed skal ca. være 10-15 minutter. Herefter deltager alle i en diskussion omkring emnet.

 

Evaluering:

20% Deltagelse i timerne

20% Mundtlige Oplæg (Nyheder fra Danmark, fem oplæg i alt, et oplæg hver)

40% Stile (de første 4 = 10% for hver)- 1 eller 1.5 maskinskreven side hver  (dvs. 250 – 400 ord)

20% afsluttende stil

Tekster (findes i Canvas under “Files”):

 • Caspar Eric: “Dag 17” i “Jeg vil ikke tilbage”
 • Jonas Eika: kap. 1 af “Lagret Huset Marie”
 • Lois Tysion: “New Criticim” i “Critical Theory today”
 • Jakob Ejersbo: “Røgringe” i “Super Ego”
 • Christina Hagen: “Some people” i “9*9*9”
 • Maria Kjær Themsen: “Den danske kunstscene i det nyeårtusinde” i “Berørt”
 • Yahya Hassan: “Yahya Hassan 2” s. 7-14.
 • Shadi Angela Bazeghi: “Vingeslag” s. 7-24
 • Alexandre Nsoni: I Afrika fødes der ikke drenge kun mænd, s. 17-30.
 • Henrik Nordbrandt: “Danskheden” i “Vi danskere”

Video:

- IDOART - Bysten af Frederik V. https://www.idoart.dk/blog/det-kgl-danske-kunstakademis-grundlaegger-smidt-i-havnen

 • DRUK (Another Round) - Vises i undervisningen
 • Living Dead (teaterforestilling) - Vises i undervisningen

 

Kunstværker (billeder findes i Canvas):

Michael Kvium: “Beach of Plenty” og “Furniture”

Ai Wei Wei: “Soleil Levant”

 

Lyd:

Rosas Reality Radio - De usynlige briller. Kønsulighed i kunsten. https://www.rosasreality.com/

Isam B: Ramadan I København (link findes i "Pages")

Shubidua: Danmark (link findes i "Pages")

 

OBS: Kursusplanen vil blive løbende opdateret!

 

Diversity and equity

The Department of Scandinavian Studies builds cultural awareness and understanding through research, teaching, service and community outreach. The students in this class engage curricula and field experiences structured to foster knowledge of others and their cultures. Awareness of and respect for difference is essential to preparing students for citizenship. The Department of Scandinavian Studies views each student as an individual and supports the equal treatment of all those who enroll in this class in particular. The Scand155 is an inclusive space where all religions, ethnicities, genders, sexualities are welcomed, valued and appreciated. If you have personal requests or requirements in this regard, please come talk to me about it. 

 

Land acknowledgment

The University of Washington acknowledges the Coast Salish peoples of this land, the land which touches the shared waters of all tribes and bands within the Suquamish, Tulalip, and Muckleshoot nations” including the Duwamish, on whose traditional lands the University of Washington-Seattle stands in violation of the Treaty of Point Elliott.  

 

Religious Accommodations Policy: 

Washington state law requires that UW develop a policy for accommodation of student absences or significant hardship due to reasons of faith or conscience, or for organized religious activities. The UW’s policy, including more information about how to request an accommodation, is available at Religious Accommodations Policy (https://registrar.washington.edu/staffandfaculty/religious-accommodations-policy/)

 (Links to an external site.)

Accommodations must be requested within the first two weeks of this course using the Religious Accommodations Request form (https://registrar.washington.edu/students/religious-accommodations-request/)

 (Links to an external site.)

 

1. uge: Indledning

9/29 - 10/1

tors:

- Kursusindledning - beskrivelse, præsentation, forventningsafstemning mv.

- Caspar Eric: “Jeg vil ikke tilbage”, “Dag 17”

 

2. uge: MENNESKET VS. SAMFUNDET

10/4 - 10/8

tirs:

- Jonas Eika: Lagret Huset Marie, s. 5-17.
- Frivilligt: Eikas tale til Nordisk Råds litteraturpris. (link under "files")

tors:

- Critical Theory Today, New Criticism p. 135 - 167

- Nyheder fra Danmark #1

 

3. uge

10/11 - 10/15

tirs:

- Jakob Ejersbo: Super Ego, “Røgringe”, s. 50-61

tors:

- Christina Hagen: 9*9*9, “Some People”, s. 31-34

- Stil #1 afleveres

 

4. uge: DEN ANKLAGENDE KUNST

10/18 - 10/22

tirs:

- Maria Kjær Themsen: Den danske kunstscene i det nye årtusinde, Berørt s. 12-21

tors: 

- Michael Kvium: Beach of Plenty + Furniture

- Ai Wei Wei: Soleil Levant (Charlottenborg)

- Nyheder fra Danmark #2

 

5. uge

10/25 - 10/29

tirs: 

- IDOART - Bysten af Frederik V. (link findes i "Pages")

 

tors:

- Rosas Reality Radio - Episode 5: De usynlige briller. (link findes i "Pages")

- Frivilligt: Baggrund: Artikel i Berlingske omkring kvinder i kunst (ligger i files)

- Stil #2 afleveres

 

6. uge: BLIKKET UDEFRA

11/1 - 11/5

tirs:

- Yahya Hassan: Yahya Hassan 2, s. 7-14.  
- Frivilligt: “20 før 20”, s. 230-248 

Tors:

- Shadi Angela Bazeghi: Vingeslag, s. 7-24

- Nyheder fra Danmark #3

 

7. uge

11/8 - 11/12

tirs: 

- Højeskolesagenbogen: Isam B: Ramadan i København vs. Shubidua: Danmark. + artikel i Berlingske

tors: 

- Veteran's Day

 

8. Uge

11/15 - 11/19

tirs: 

- Alexandre Nsoni: I Afrika fødes der ikke drenge kun mænd, s. 17-30.
- Frivilligt: artikel i Information

- stil #3 afleveres

 

tors: DANSKHEDEN

DRUK (Another Round) 1h 51m

 

9. uge

11/22 - 11/25

tirs:

Diskussion af DRUK

- Nyheder fra Danmark #4

 

tors: 

- Thanksgiving, no class

 

10. uge

11/29 - 12/3

tirs: 

- Living Dead - Teaterforestilling fra SORT/HVID (1h 35m), ses i undervisningen.

- Frivilligt: Baggrund: Artikel i Aarhus Stiftidende

- stil #4 afleveres

 

tors:  

- Diskussion af Living Dead

Nyheder fra Danmark #5

 

11. uge

12/6 - 12/10

tirs: 

- Henrik Nordbrandt: Danskheden er en skøn ting (2008, “Vi danskere”)

- Refleksion over kurset 

- Opsamling, spørgsmål og feedback

 

tors:

- stil #5 afleveres

- more to come.

Catalog Description:
Focuses on the fairy tale and story, with selections by Bicher, H.C. Andersen, Bang, Blixen, and others.
GE Requirements Met:
Arts and Humanities (A&H)
Credits:
5.0
Status:
Active
Last updated:
February 25, 2024 - 3:03 am