You are here

Modernism

All content tagged with this term:

People

Research

  • Harmon, Bradley. "Att förkroppsliga liminalitet: Poetiskt språk, världen och det liminala hos Edith Södergran och Henry Parland," Historiska och litteraturhistoriska studier 95, 2020. Learn more
Share