You are here

Philosophy

All content tagged with this term:

People

Research

  • “Roy Andersson, the Metaphysics of Impersonation, and the Aestheticization of the Holocaust." Learn more
  • Harmon, Bradley. "Edith till fots: Anteckningar om språklig, världslig och kosmisk rörelse hos Edith Södergran," Historiska och litteraturhistoriska studier 94, 2019. Learn more
Share