You are here

Edistyneen oppijansuomen avainrakenteita

Ilmari Ivaska. "Edistyneen oppijansuomen avainrakenteita: korpusnäkökulma kahden kielimuodon tyypillisiin rakenteellisiin eroihin." ('Key structures in advanced learner Finnish: Corpus approach towards structural differences between two language forms'). - Virittäjä 2/2014, 161-193.
Research Status: 
Completed/published
Research Type: 
Share