Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi.

Ilmari Ivaska. Edistyneen oppijansuomen konstruktiopiirteitä korpusvetoisesti: avainrakenneanalyysi. ('Corpus-Driven Approach towards Constructional Features of Advanced Learner Finnish: Key Structure Analysis'). Annales Universitatis Turkuensis C-409. Doctoral Dissertation: University of Turku (2015).
Status of Research
Completed/published
Research Type
Share